De Vereniging Van Psychodiagnostisch Werkenden (de VVP) luidt de noodklok voor haar beroepsgroep die dreigt te verdwijnen uit de GGZ.

Bij de invoering van het nieuwe vergoedingssysteem in de geestelijke gezondheidszorg is de psychodiagnostisch werkende (PDW'er) vergeten. Een PDW’er voert psychologisch onderzoek uit bij patiënten en adviseert de psycholoog in de diagnosestelling. Doordat PDW’ers niet in dit nieuwe systeem staan, raken zij nu hun baan kwijt en wordt de zorg duurder.

Wij vragen de overheid het systeem te laten aansluiten op de praktijk. PDW’ers zijn al tientallen jaren een belangrijke schakel in het hulpverleningsproces. Zij garanderen de onderzoekskwaliteit waarop een advies wordt gebaseerd en dragen bij aan kosteneffectiviteit en continuïteit in de sector.

Er is haast geboden omdat in 2015 meer dan 50% van de PDW’ers boventallig zal worden verklaard.

Een beroepsgroep vergeten

Teken de petitie

Met deze petitie hopen wij vele steunbetuigingen te mogen ontvangen uit het werkveld. Hierdoor staan wij sterker en zal de noodklok harder klinken!

Het kan niet waar zijn dat deze beroepsgroep uit de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg dreigt te verdwijnen terwijl zij een onmisbare schakel vormt in het hulpverleningsproces.

De PDW’er draagt al tientallen jaren bij aan een hoogwaardige kwaliteit in de psychodiagnostiek. Het is schrijnend dat in de huidige tijd onnodige kosten worden gemaakt door instellingen om aan de eisen van een systeem te voldoen en dat het systeem niet kan worden aangepast aan de praktijk. Er moet een oplossing worden gevonden om te voorkomen dat de psychodiagnostisch werkenden de dupe worden. En nog belangrijker…..de ingrijpende gevolgen op de lange termijn voor de kwaliteit en kosten van de zorg moeten een halt toe worden geroepen.

Lees meer >
Aantal steunbetuigingen per zondag 19 sep
 • 0
 • 4
 • 3
 • 4
 • 8

Teken de petitie

Anoniem stemmen?

Ja

Naam*


*Namen worden niet gepubliceerd op deze website

Functie
PDW’erPsycholoogPedagoogGZ-psycholoogKlinisch psycholoogPsychiaterArtsLeidinggevendeBeleidsmedewerkerKlinisch neuropsycholoogPsychotherapeutVerpleegkundigeOverig
Organisatie
GGZOnderwijsOverheidRevalidatiezorgZiekenhuisZorgverzekeraarOverigAnoniem

captcha

En reageer

Wij hopen middels deze website een platform te bieden aan alle betrokkenen waarop men elkaar kan bevragen, informeren, steunen en inspireren. We zijn daarom erg benieuwd naar uw reactie en ervaringen. Wie weet heeft een instelling en/of verzekeraar het ‘ei van Columbus’ om met deze problematiek om te gaan. Laat van u horen!!!!!

Reacties

62 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  Laatste berichten

 • anoniem PDW 12 oktober, 2016 - 16:34

  Iemand die er voor gestudeerd heeft is een toegevoegde waarde. 'Die pet past ons allemaal' gaat niet voor iedereen op.

 • anoniem adviseur geluid 5 oktober, 2016 - 09:26

  Een relatief goedkope PDWer niet betalen voor haar specialisatie en een psycholoog inzetten die minder ervaring heeft en minder kundig is op dit vakgebied wel betalen. Geen wonder dat de zorg zo duur wordt. Misschien een topic voor dat t.v. programma.

  • Elske 10 oktober, 2016 - 13:49

   Welk t.v. programma bedoel je? Helaas hebben we tot dusverre moeten concluderen dat ons item niet interessant genoeg is voor de pers.

 • Heleen de Lange Psychodiagnostisch medewerker 12 maart, 2016 - 10:11

  Het klopt wat Kevin Beijer zegt. Specifiek opgeleide PDW-ers worden vervangen door basispsychologen, meestal vers van het mes, zonder voldoende ervaring en kennis van zaken van het vak PDW. Ook mijn ervaring is dat ons vak onvoldoende belicht is. Ik zou graag zien dat de beroepsgroep meer uitdraagt wat wij betekenen voor een organisatie. PDWers zijn opgeleid om uitgebreide diagnostiek te doen én om alle praktische zaken in een organisatie op zich te nemen. Zij besparen de gedragskundigen veel tijd en werk. Hoe kunnen we dit vak op de kaart zetten? Zoals eerder al iemand zegt, iedereen kent het beroep van doktersassistente. Hoe kunnen wij helder maken dat wij meer zijn dan een administratief medewerker.

 • Kevin Beijer PDW 14 februari, 2016 - 22:14

  Helaas heeft bovenstaande nu ook mij de das om gedaan. Volledig boventallig verklaard in de functie. Doordat ik als VVP-bestuurslid al sinds 2012 nauw betrokken ben bij alle activiteiten rondom deze situatie, kan ik wel stellen dat ik in staat ben mijn werkgever de werking van de DBC-systematiek feilloos uit te leggen. Dit systeem zou idealiter kwaliteit en kosteneffectiviteit in de zorg moeten bevorderen. De werkelijkheid is helaas anders; het bekostigingssysteem geeft een prikkel om specifiek opgeleide PDW'ers te vervangen door basispsychologen die vaak nauwelijks kennis van zaken hebben. Het is een blamage dat de partijen die op dit gebied beleid maken deze fout niet lijken te kunnen (of willen) herstellen.

 • Hannah de Vried Psycholoog 20 januari, 2016 - 16:10

  Schaf de PWD-er niet af! Als specialist in psychodiagnostiek staat hij/zij juist aan de basis van de zo gewenste 'evidence based' zorg.

 • ank lammers gz-psycholoog/psychotherapeut 7 december, 2015 - 15:59

  voor het werken met testen heb ik 2 belangrijke leermeesters gehad die me in positieve zin zijn bij-gebleven: de psycho-diagnostisch medewerkster bij de ggz waar ik indertijd werkte en wim snellen bij wie ik een kursus deed. ik plaats hierbij graag mijn handtekening onder jullie protest, omdat psycho-diagnostisch medewerkers een dekundigheid hebben die zeer gemist zal worden.

 • Feike Wiersma Klinisch psycholoog - psychotherapeut, Kinder- en jeugdpsycholoog specialist 4 december, 2015 - 09:54

  Vergeef mij, een analogie en tevens retorische vraag: 'Welke betekenis zou een huisarts, een generalist, tegenwoordig nog kunnen hebben zonder een beroep te kunnen doen op een laboratorium of een medisch specialist?!' In de GGz en in de J-GGz is het niet anders: zonder (neuro)psychologische diagnostiek middels tests en vragenlijsten is er geen wetenschappelijke basis van de behandeling en rest enkel de subjectieve 'klinische blik', een verloedering van ons vak(gebied) en een miskenning van het wetenschappelijk werk van universitaire onderzoekers. In Nederland is het helaas usance geworden dat 'amateurs', d.w.z. geen inhoudelijk deskundige vakspecialisten, ook al zijn ze hoogleraar, mogen en moeten beslissen of adviseren over zaken waar beter een top-referente denktank zich over had mogen buigen. Zo belangrijk vinden wij, vindt de politiek, 'beleid'.

 • H.M. van der Meer Overige 24 november, 2015 - 16:53

  Als je iets vergeet, dan corrigeer je dat toch ? Zijn zij nou zo stom, of ben ik nou zo slim ?

 • Leo Verdegaal psychotherapeut 24 november, 2015 - 10:27

  Laten we nu eindelijk eens echt kosteneffectief denken over de ggz. Zowel op het vlak: wie zet ik waarvoor in, als ook: hoeveel kost het EN WAT LEVERT HET OP, qua verminderde overige medische kosten, inzetbaarheid in de maatschappij en verbeterd levensgevoel.

 • Wieske Overbeek Kinder-en jeugdpsychiater 19 november, 2015 - 10:09

  De pdw-er is een onmisbare schakel in kwalitatief goede diagnostiek. zeker in de gespecialisieerde GGZ waarbij zoveel factoren een rol spelen en het een vak is om psychodiagnostisch onderzoek goed uit te voeren. We hebben deze professionals hard nodig. Graag aan de besluitvormers de overweging; beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

 • Anoniem Medewerker psychodiagnostiek 19 november, 2015 - 09:35

  De dreigende vernietiging van de vele jaren kennis, expertise en ervaring van psychodiagnostisch werkenden in de GGZ is zeer bedroevend en onnodig. Ik heb een gedegen opleiding HBO-PDW, jarenlange ervaring onder begeleiding en supervisie van een klinisch psycholoog, continue met veel interesse bijscholing gedaan om de kennis actueel te houden. Binnen mijn organisatie (specialistische Jeugd-GGZ) is de psychodiagnostiek van zeer groot belang om te komen tot het beste advies en behandeling. Wij zijn specialisten die kwaliteit van diagnostiek en zorg leveren en bewaken. Een omissie in het verleden veroorzaakt nu dat gedegen kennis en ervaring verloren gaat en overgenomen gaat worden door relatief duurdere krachten die het vak meestal als opstapje naar een vervolg zien. De continuïteit en hoogstaande kwaliteit van de psychodiagnostiek is daarmee serieus in gevaar.

 • Anoniem Pdwer 18 november, 2015 - 21:53

  Mijn werk als Pdwer al jaren met heel veel passie en enthousiasme uitgevoerd.Nu helaas door de bezuinigingen einde baan.Verdrietig.. Want ik vind het een super baan,volgens anderen krijg ik er "lichtjes van in mijn ogen" Ik kan nu een heel betoog gaan schrijven waarom de Pdwer vooral moet blijven,in onderstaande reacties is dit echter allemaal al aan bod geweest. Laat ik het kort houden:Pdwer moet blijven en moet worden verwerkt in het vergoedingensysteem!meer erkenning voor ons mooie,maar ook onzichtbare,beroep!!

 • H.Terpstra pdw er 18 november, 2015 - 13:25

  Ik werk al jaren met heel veel plezier als pdwer(speciaal onderwijs/onderwijsbegeleiding,ggz en zorg voor verstandelijk beperkte mensen) Met pijn in mijn hart moet ook ik afscheid nemen,mijn functie is eveneens wegbezuinigd. Een zeer specialistisch beroep waar je met "hart en nieren"voor kiest.De basis voor behandeling begint nmi met aan de basis een adequaat uitgevoerde diagnostiek door mensen die ervoor zijn opgeleid en dit werk bovendien met plezier en ook frequent en daardoor efficient doen. Om een heel lang verhaal kort te maken... De pdwer moet blijven!!!!!!

 • Micky McMurter onderwijzeres/psychologisch medewerkster research 17 november, 2015 - 10:19

  Ik kan de petitie niet tekenen, omdat de code niet reageert!

  • Elske 20 november, 2015 - 18:45

   Beste Micky, we hebben het nagekeken en gezien dat van jouw IP-adres wel degelijk een stem is binnengekomen (op hetzelfde tijdstip als deze reactie). We danken je heel hartelijk voor jouw steun aan deze actie.

 • R. Schoute GZ-Psychologe 9 november, 2015 - 09:25

  De PDWér is een onmisbare schakel in het diagnostiekproces. Onderzoek wordt nu afgenomen door o.a. weppers . Mensen die de nodige kennis ( nog) niet hebben, tijdelijk blijven en het aan elkaar moeten overdragen. Dit maakt een afgenomen onderzoek minder betrouwbaar in organisaties waar we hoog kwalitatieve gespecialiseerde zorg geacht worden te leveren.

 • Anoniem PDW'er 13 oktober, 2015 - 14:22

  Na 30 jaar dienst als PDW'er ben ik gewoon wegbezuinigd. Pijnlijk schandalig.

 • Mevr J vd Bergh Systeemtherapeut. 12 oktober, 2015 - 16:46

  Het zou bijzonder jammer zijn als we onze Pdwers kwijtraken. Zij verrichten snel en goede diagnostiek. Ook mijn beroepsgroep: de systeemtherapeut staat niet in het rijtje vermeld en zou ik ook graag onder de aandacht hebben. Zij zijn ook in de huidige zorg niet duidelijk gepositioneerd, een zelfde wending kan dreigen, graag ook hier aandacht voor.

 • Warnier, Hank Klinisch Psycholoog 12 oktober, 2015 - 15:17

  Het zou een zeer groot verlies zijn als wij onze pdw-er kwijt raken. Ik noem haar altijd de motor van ons team. Door haar werk kunnen wij snel, hoogstaand en kosteneffectief werken.

 • M. van de Laar geen 10 oktober, 2015 - 16:01

  behoud de functie van PDW-er

 • Liesbeth PDW 6 oktober, 2015 - 13:48

  Toevoegen van het beroep PDW aan de CONO lijst heeft uiteraard voorkeur. Maar als dat niet mogelijk is, is het wellicht een idee om van een neuropsychologisch onderzoek een aparte DBC te maken (als dat kan) met declarabel direct en indirect patiëntencontact zonder dat daar een beroep aan verbonden is. Op deze manier kunnen PDW-ers blijven werken in de GGZ, maar kan ook de psycholoog, indien gewenst, een deel van het NPO afnemen.

 • Anoniem GZ psycholoog 6 oktober, 2015 - 08:39

  PDW-ers zijn onmisbaar voor kwalitatieve zorg. Zonder diagnostiek geen passende behandeling. Bij psychologisch onderzoek komt veel kijken en er kruipt tijd in. Als een psycholoog dit naast zijn overige werkzaamheden moet doen is het duurder en tijdrovender.

 • Wout de Vries (ortho-)pedagoog 28 september, 2015 - 21:47

  De afbrokkeling van de kwaliteit van de zorg moet een keer stoppen. De kwaliteit van de samenleving meet je immers af aan de zorg die besteed wordt aan de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Verdere afbraak levert de zorg over aan de commercie, iemand die kwetsbaar is, is daar niet bij gebaat!

  • VVP 1 oktober, 2015 - 19:05

   Vriendelijk bedankt voor uw betrokkenheid bij onze campagne. Wij vragen ons af of de door u genoemde commercialisering de werkelijke en/of enige veroorzaker is van de problematiek. In een markteconomie speelt geld juist een belangrijke rol en door de pdw’er in te zetten kan de zorgverlening geld besparen. Waarschijnlijk spelen ook andere maatschappelijke ontwikkelingen en andere belangen een rol.

 • Anoniem 28 september, 2015 - 10:44

  Een prachtig beroep wat helaas vaak te onzichtbaar blijft in organisaties. En daarom misschien ook bij de toplagen, zorgverzekeraars en het bredere publiek. Ik ben al wegbezuinigd en intussen in een ander (ook leuk) beroep werkzaam, maar ik mis de neuro-psychologische onderzoeken wel!

  • VVP 1 oktober, 2015 - 19:06

   Bedankt voor jouw reactie. We weten dat jij zeker niet de enige bent die het beroepenveld inmiddels heeft moeten verlaten. Wat fijn dat je een andere leuke betrekking hebt gevonden. We maken ons grote zorgen om het verlies aan kennis en ervaring die deze ontwikkeling nationaal met zich meebrengt.

 • T. van Prehn sociaal psychiatrisch verpleegkundige 24 september, 2015 - 12:57

  Het zoveelste voorbeeld van de misselijkmakende macht van gewetenloze zorgverzekeraars Met Schippers de boot in.....

  • VVP 1 oktober, 2015 - 19:07

   Zorgverzekeraars kunnen voor deze ontwikkeling niet verantwoordelijk worden gesteld. Het systeem en proces is van overheidswege bedacht en ontwikkeld en geïmplementeerd met de beste intenties. Echter, een aanpassing van zaken, die in de praktijk minder goed blijken te werken, lijkt een (te) tijdrovende zaak binnen dit systeem. Alle wijzigingsverzoeken zijn inmiddels door de overheid voorgelegd aan een extern orgaan dat hier inhoudelijk advies over zal geven. Begin volgend jaar zullen we hier een uitspraak over ontvangen.

 • Jeanette Dijkstra Klinisch neuropsycholoog 21 september, 2015 - 22:15

  PDWers zijn eveneens onmisbaar in het ziekenhuis! Als deze beroepsgroep verdwijnt, nemen de wachtlijsten voor psychodiagnostiek toe, daalt de kwaliteit en last but not least, stijgen de kosten voor psychodiagnostiek exponentieel omdat deze dan door psychologen zelf gedaan moet worden! En daarmee stijgen dus ook de wachtlijsten voor psychologische zorg!

 • Anne Kooij GZ psycholoog, 20 september, 2015 - 00:16

  Werkzaam als vrij-gevestigde in Deventer eo. Steun de actie volledig. PDWers, een onmisbare schakel om te komen tot de juiste behandeling van clienten.

 • L van der Hulst GZ -psycholoog 19 september, 2015 - 12:57

  PDWers zijn voor ons heel belangrijk, zij zijn opgeleid om uitgebreide diagnostiek te doen en zijn daarom onmisbaar. Het bespaart de Gz psycholoog bovendien veel tijd en werk. Zij moeten blijven!

 • Silvia van Bohemen Praktijkassistente in een kinder- en jeugdpsychologiepraktijk 19 september, 2015 - 10:11

  Ik ben een doktersassistente die werkt als praktijkassistente in een kinder- en jeugdpsychologiepraktijk. Het verbaast mij dat waar binnen de gezondheidszorg inmiddels steeds meer taken van artsen overgenomen zijn door doktersassistentes, juist het tegenovergestelde gebeurt binnen de GGZ. Ik zou denken dat in het kader van het terugdringen van de kosten binnen de GGZ, er juist gekeken zou moeten worden naar de mogelijkheid van inzet van goedkoper maar goed gekwalificeerd personeel zoals de PDW-er.

 • A.J.Heuberger-de Boer GZ psycholoog, Kinder-en Jeugdpsycholoog specialist NIP 17 september, 2015 - 15:24

  Zonder PDWer gaat de kwaliteit van het psychodiagnostisch onderzoek zeker achteruit. Ik werk al 30 jaar in de gezondheidszorg met kinderen en jongeren, waar het diagnostisch onderzoek cruciaal is als basis voor advies en behandeling. De observatie, die de PDWer maakt tijdens het onderzoek is een belangrijke onderdeel van de diagnosestelling. De samenwerking van psycholoog en PDWer, zeker het gesprek over het kind na het onderzoek vind ik onmisbaar.

 • Jacques Hovens Docent Saxion Toegepaste Psychologie 17 september, 2015 - 12:48

  Ik heb met plezier vanaf 1986 PDW'ers opgeleid in Deventer. De opleiding is een prachtig voorbeeld van Toegepaste Psychologie. Gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken en inzichten wordt het gedrag van mensen betrouwbaar in kaart gebracht met als doel snel, correct en valide te verwijzen naar een vervolgtraject. Al doende worden miljoenen bespaard in zorg, loopbaan advisering en plaatsing van personeel. Dit boegbeeld van effectief toepassen van psychologische kennis en methodieken verdient het erkenning te krijgen bij de beslissers in dit land!

 • Thea Wegerif Moeder van jongen met schizofrenie 15 september, 2015 - 22:56

  De PDWer is heel erg belangrijk! Die kan veel werk uit handen nemen van de psychiater, psycholoog! En deze is veel goedkoper dus het scheelt ook nog eens veel geld! De patiënt krijgt zo sneller de juiste zorg. Dat is voor deze mensen heel erg belangrijk!

 • Dorine Slaats klinisch neuropsycholoog 15 september, 2015 - 17:03

  De psychodiagnostisch medewerker is onmisbaar in de jeugd GGZ! De pdw-er is nu juist de beroepsgroep met de praktische kennis en expertise op het vlak van de uitvoering van de psychodiagnostiek. Een gedegen afname van (neuro)psychologisch onderzoek en observatie van de patient is cruciaal in het diagnostisch proces. Als deze beroepsgroep verdwijnt, stijgen de zorgkosten en daalt de kwaliteit van de psychodiagnostiek.

 • Marian Pdw'er 14 september, 2015 - 23:02

  Dit proces is al jaren gaande! Het is een geweldig beroep. Helaas werd ik na 32 jaar door faillissement werkloos, maar ik zou nog jaren door willen gaan. Je ziet echter amper vacatures. Het wordt overgenomen door jonge, in eerste instantie goedkopere universitair geschoolden. Jammer dat mijn expertise zo verloren gaat. Vecht ervoor VVP!

 • Ellen van der Sandt GZ-Psycholoog 14 september, 2015 - 14:11

  Ook ik sta geheel achter de reactie van Wim Snellen!

 • boon geen(afgekeurd) 14 september, 2015 - 13:53

  Zorg moet juist beter worden ipv duurder en slechter!! voor de chronisch zieken en ouderen is het straks niet meer te betalen terwijl ze het wel heel hard nodig hebben!

 • MP Pelzers-van Geel GZ-psycholoog 14 september, 2015 - 12:45

  Helaas zijn onze 2 PDW-ers al wegbezuinigd, wat een verlies!

 • Paul Custers journalist 14 september, 2015 - 08:16

  Goedemorgen, Het ligt zeker aan mij, maar ik hoor voor het eerst van deze beroepsgroep. Ik twijfel niet aan de noodzaak en het zinvolle werk van de beroepsbeoefenaren. Maar waar waren/zijn de concrete verhalen die (ook) een breed publiek kunnen overtuigen. De publieke opinie is een belangrijk instrument als het gaat om politieke besluitvorming. Blijf je niet in je eigen kring manifesteren. Met groet, Paul Custers.

  • VVP 16 september, 2015 - 14:32

   Beste Paul, Ik kan me voorstellen dat niet iedereen van het bestaan weet van deze beroepsgroep. Je moet in een van de werkvelden werkzaam zijn of ooit persoonlijk in aanraking zijn geweest met psychodiagnostiek om te weten wat een dergelijke functionaris doet. Toch bestaat de PDW’er al heel lang en vierde de beroepsvereniging dit jaar haar 45 jarig jubileum. Vele PDW’ers hebben hun baan verloren of worden omgeschoold zoals te zien is in de animatie. De PDW’ers die hun baan kwijtraken worden vervangen door duurdere werknemers. Zowel deze duurdere werknemers als de bijscholingen op kosten van de instellingen kosten de maatschappij onnodig veel geld en maken de zorg duurder terwijl de kwaliteit achteruit gaat. In deze zin duidelijk een algemeen belang. Deze actie is dan ook zeker gericht op het bredere publiek en daarnaast benaderen wij zowel algemene media als vakspecifieke pers. We hopen dat dit het verschil zal maken en dat in Nederland de ratio het zal winnen. Uiteraard staan wij altijd open voor tips en advies via deze reacties of via ons mailadres: kopzorgminder@devvp.nl

 • Dr. Victor Kouratovsky Klinisch psycholoog / Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIP 11 september, 2015 - 13:03

  Ik sluit me geheel aan bij collega Wim Snellen.

 • Wim Snellen klinisch psycholoog 11 september, 2015 - 08:44

  PDW-ers zijn zeer waardevolle cultuurdragers in psychodiagnostiekteams in de GGZ, hebben goed leren observeren, houden van hun vak en weten goed diagnostische instrumenten en interviews op professionele wijze af te nemen. Zij vormen een belangrijke ondersteuning in het directe zorgproces om ernst van de psychopathologie te onderzoeken en de patiënt recht te doen. Zij zij daar uitstekend voor toegerust en helpen ook ander disciplines opleiden en inwerken. Het dagelijks 1 op 1 in een kamer met een te onderzoeken patiënt zitten en die te stimuleren tot inzage eigen psychologsich/psychisch functioneren en te brengen tot het levren van optimale prestaties is een vak apart. Het is niet voor niets dat medewerkers gespecialiseerd in het toepassen van psychodiagnostische instrumenten al vanaf medio vorige eeuw niet uit de GGZ weg te denken zijn. Hulde aan de VVP voor hun inzet de PDW-er weer een tijdschrijvend DBC beroep te laten worden en de omissie uit het verleden gerepareerd te krijgen, dat vergt wel een lange adem, de aanhouder wint.

 • Hans administratief medewerker 10 september, 2015 - 19:42

  Meer geld voor de zorg medewerkers.

  • VVP 13 september, 2015 - 16:30

   Wij pleiten ervoor dat er in de zorg met behoud van kwaliteit kosteneffectiviteit is te behalen. Door in het nieuwe systeem de mogelijkheid te houden beter gekwalificeerde en goedkopere medewerkers in te blijven zetten, is dit mogelijk. Wij voeren met deze petitie dus niet zozeer actie tegen de bezuinigingen.

 • Marga Mol GZ-psycholoog 9 september, 2015 - 23:11

  Als jonge psycholoog begon ik mijn loopbaan bij het Delta Psychiatrisch Ziekenhuis, zoals het toen nog heette. Bij de destijds onvolprezen en zeer goed uitgeruste afdeling psychodiagnostiek leerde ik het vak van testpsycholoog met name van de psychodiagnostisch werkenden...Hun expertise bij het psychodiagnostisch onderzoek moet zeer beslist gehouden worden: anders schrappen we met z'n allen de D uit de DBC!!

 • hetty van Heck gz/psychologe bij In Hoofdzaken- leidiggevende gedragskundigen Talant 9 september, 2015 - 21:06

  Al jaren lang maken we gebruik van PDW/ers voor diagnostiek. Naar grote tevredenheid. Goed opgeleide medewerkers die als corpsbussiness diagnostiek hebben. Bij uitstek dus bedreven in het afnemen van tests, juist omdat ze het zo vaak doen. Het is fijn samenwerken en op deze manier kunnen we als gzpsychologen ook kwaliteit leveren op gebied van diagnostiek doordat we aanvullend op wat de PDWer doet, weer de samenvatting maken, de adviezen formuleren en de bespreking doen van de resultaten met de cliënt.

 • Klaas Goudsmit GZ-psycholoog/psychotherapeut 8 september, 2015 - 17:19

  De PDW'er is een belangrijke schakel en een efficiënte medewerker in de GGZ en verdere gezondheidszorg. Het zou vreselijk zijn als zij zouden verdwijnen. Niet logisch ook, want zij zorgen voor continuïteit in het test gebeuren in onze organisatie. Voor relatief geringe kosten doen zij zeer nuttig werk.

 • J.J. Schijf GZ-psycholoog 8 september, 2015 - 14:32

  Binnen een afdeling waar psychodiagnostiek op hoog niveau wordt uitgevoerd is de expertise en de ervaring van de PDW-er onmisbaar. Het is vanuit kosten-effectiviteit al helemaal niet te verdedigen om de functie ter discussie te stellen. Ook binnen het opleidingstraject van psychologen kunnen zij een belangrijke rol vervullen- en doen dat ook. Er wordt meest te makkelijk gedacht over het goed uitvoeren van psychologisch testonderzoek.

 • Jolanda PDW'er 7 september, 2015 - 20:34

  Bij de introductie van de opleiding HBO psychologie heb ik direct deze 'concurrentie' voorzien. Er was toen nog sprake van dat ze lid wilden worden van de VVP meende ik.

  • VVP 13 september, 2015 - 16:40

   Het is inderdaad mogelijk voor mensen met een HBO-psychologie diploma om lid te worden van de VVP. Dit heeft voor hen voordelen als men werkzaam is in de psychodiagnostiek. Er is ook een beroepsvereniging speciaal voor HBO-psychologen (www.nbtp.nl). De VVP onderhoudt contact met deze beroepsverening, daar we hetzelfde probleem ervaren in het werkveld wat betreft vergoedingen. Wij zien afgestudeerden van een HBO-opleiding dus niet als ‘concurrent’. Wij vinden het belangrijk dat alle PDW’ers op waarde worden geschat, gezien hun bijdrage in het psychodiagnostisch proces.

  • Anoniem 30 september, 2015 - 15:10

   Naar ik mij meen te herinneren van de afgelopen ALV van de VVP mogen ook HBO-toegepaste psychologie opgeleiden geen tijdschrijven in de GGZ-DBC, want ook zij zijn geen CONO beroep. Zij zullen dus ook niet de plaats van een PDW'er kunnen invullen wanneer deze wordt wegbezuinigd. (toch VVP?)

   • VVP 30 september, 2015 - 21:47

    Dat klopt. De Toegepast Psycholoog is (net als de PDW) geen beroep dat tijd mag schrijven op behandel-DBC's.

 • Anoniem 7 september, 2015 - 19:24

  Ik ben verschillende basispsychologen tegen gekomen die voor hun opleiding een aantal testen moesten afnemen bij cliënten, waaronder de WAIS. Ze dachten: dat doe ik wel even. Maar dat viel hen vies tegen. Ervaring krijg je niet door iets één keer te doen.

 • Dimphy Vermeulen Cognitief revalidatietherapeut /PDW'er 7 september, 2015 - 18:10

  Ik werk nu bijna 8 jaar als PDW'er en doe dit werk met heel veel plezier en toewijding. Als ik dan zie dat masterstudenten van de universiteit voor hun opleiding minimaal 3 BAPD's moeten doen ( hele proces van intake, onderzoek, scoring en interpretatie), dan vind ik het onvoorstelbaar dat gedacht wordt dat zij dan zomaar ons werk over kunnen nemen. Het is namelijk geen kwestie van 'testjes afnemen'. Ik denk dat er met het ontslaan van PDW'ers heel veel kennis verloren gaat en ik hoop dan ook, voor mezelf en voor al mijn collega's, maar bovenal voor alle patiënten, etc, dat deze historische fout wordt rechtgezet.

 • alexvankolfschooten pdw 'er 6 september, 2015 - 23:43

  De beroepsgroep is niet vergeten maar er door de GGZ toentertijd bewust uitgelaten (Inside informatie)! Het niveau was te onduidelijk. De kans dat de beroepsgroep er weer inkomt is dus zeer gering (PZ heeft mij dit bij mijn vertrek nog eens nadrukkelijk medegedeeld), maar mogelijk ziet men nu toch nog in dat de kosten alleen maar zijn opgelopen door deze exclusie en dat de kwaliteit navenant achteruit is gegaan. Besturen laten zich echter,helaas, door de verzekeringsmaatschappijen teveel de wet voorschrijven en deze eisen nu eenmaal hoog gekwalificeerd personeel(lees; dure psychologen). Men vergeet echter dat de Bapsy's dit werk doorgaans niet lang blijven doen, waardoor de kwaliteit meer en meer erodeert, doordat telkens nieuwe BaPsy's moeten worden ingewerkt. Kwaliteit is echter ondergeschikt aan het feit dat men mag tijd schrijven, kortom het gaat zoals altijd om geld. Ik hoop van harte dat deze actie toch nog mag leiden tot een herziening van de beroepentabel, al ben ik bang dat het voor veel PDW'ers te laat zal komen. Gelukkig heb ik zelf nog werk kunnen vinden bij een expertisebureau die mijn jarenlang opgebouwde expertise wel weet te waarderen!

 • Quintien van Heloma Lugt Klinisch psycholoog 2 september, 2015 - 20:34

  PDWers hebben een heel belangrijk aandeel in goed en kosteneffectief psychodiagnostisch onderzoek. Het is een zeer pijnlijke, kwalijke beleidsmisser dat hun werkzaamheden nu door veranderende regels niet langer betaald worden. Dit zal vast teruggedraaid worden. Hopelijk op tijd!!

 • Anja Eleveld Onderzoeker en docent 2 september, 2015 - 10:26

  Het is onbegrijpelijk dat efficiency operaties uiteindelijk tot gevolg hebben dat de zorg duurder en minder goed wordt. Dit probleem moet nu snel worden aangepakt.

 • Kasper Ondernemer 1 september, 2015 - 16:15

  Goed initiatief! Succes met jullie actie, tijd dat ze gaan bewegen daar in Den Haag.

  • Lia Elenbaas Gz psycholoog en voormalig PDW 7 september, 2015 - 16:37

   Ondersteun de actie van harte. De expertise van de PWD'er is onmisbaar !

Toelichting

Uit onderzoek blijkt dat er binnen de GGZ praktische en financiële problemen spelen die voortkomen uit het feit dat PDW’ers geen activiteiten kunnen registreren binnen de DBC-systematiek. PDW’ers zijn betrokken bij psychodiagnostische onderzoeken, voornamelijk bij de uitvoering van de testafname en de verslaglegging hiervan. Binnen het huidige vergoedingssysteem wordt de tijd waarbinnen de PDW’er wordt ingezet voor een psychodiagnostisch onderzoek alleen indirect vergoed binnen de overheadkosten van een DBC. De vergoeding van overheadkosten is echter zeer beperkt en bezuinigingen op deze kosten nemen sterk toe (de Ruiter, 2014).

Om de werkelijke kosten van psychodiagnostisch onderzoek en de kosten die vergoed worden in balans te brengen, lijkt het aantrekkelijk om meer professionals in te zetten die wel tijd kunnen schrijven, zoals basispsychologen en GZ-psychologen. Deze medewerkers zijn echter duurder om in te zetten en/of niet specifiek opgeleid voor de uitvoering van psychodiagnostisch onderzoek. Ook ambiëren basispsychologen vaak een opleidingsplaats tot GZ-psycholoog, waardoor het verloop van deze beroepsgroep in PDW-functies hoog is. Op deze manier wordt de kwaliteit van zorg bedreigd, terwijl de kosten van de geleverde zorg stijgen. Andere instellingen kiezen ervoor om PDW’ers om te scholen tot Sociaal Pedagogisch Hulpverlener / Maatschappelijk Werker met de specialisatie GGZ-agoog. Vervolgens blijven zij dezelfde taken uitvoeren, maar schrijven nu wel tijd in een DBC omdat de GGZ-agoog wel vermeld staat in de beroepentabel. Deze noodgreep houdt de PDW’er weliswaar in dienst, maar zadelt de GGZ-instelling op met onnodige kosten. Binnen de nieuwe structuur van de GGZ en vanwege de huidige financiële krapte, is het belangrijker dan ooit om het tij te keren. Het DBC-systeem was bedoeld om de zorg goedkoper en beter te maken, maar het systeem werkt juist het tegenovergestelde in de hand. Wij pleiten ervoor deze kosteneffectieve, specifiek opgeleide professionals in te blijven zetten.

Intensievere samenwerking tussen overheid en veldpartijen is hierbij zeer van belang, zodat er heldere communicatie mogelijk is en beleid effectiever kan worden ontwikkeld. De VVP is uit op een aanpassing in de DBC-systematiek, maar realiseert zich dat er al op zeer korte termijn aanpassingen nodig zijn. Hierbij rekent zij op de steun en het vertrouwen van instellingen, zorgverzekeraars én overheid. Enkel wanneer deze partijen de handen ineen slaan kan deze zorgwekkende ontwikkeling worden geremd en beëindigd.

Lees meer >

Nieuws

Over Ons

De Vereniging Van Psychodiagnostisch Werkenden, de VVP, bestaat reeds 45 jaar en behartigt de belangen van PDW’ers, zoals we in het werkveld genoemd worden.

De PDW’er is nauw betrokken bij de uitvoering van psychologische onderzoeken. Hij/zij is bevoegd om de afname, scoring en interpretatie van deze onderzoeken uit te voeren onder eindverantwoordelijkheid van een BIG-geregistreerd (GZ- of klinisch) psycholoog. Specialistisch en met veel overgave voert de PDW'er vele psychologische onderzoeken uit bij jong en oud. Een vak apart!

In de praktijk ziet men dat de PDW’er qua tijdsinvestering een groot deel van het onderzoeksproces voor zijn rekening neemt. Alleen al binnen de sector GGZ zijn naar schatting ongeveer 400 mensen in deze functie werkzaam. Er is sprake van een grote tevredenheid over deze beroepsgroep en GGZ-instellingen willen deze beroepsgroep graag behouden.

PDW’ers zijn geen psycholoog, maar wat betreft psychodiagnostiek zijn ze specialistischer onderlegd dan een psycholoog. In de praktijk betekent dit dat de PDW’er gewoonlijk de persoon is die generalistisch opgeleide medewerkers inwerkt op het gebied van psychodiagnostiek. PDW’ers hebben namelijk een gedegen, zeer specialistische opleiding gevolgd, waarbij ze zich altijd zijn blijven bijscholen. Zij richten zich volledig op psychodiagnostiek, waardoor ze kwalitatief goede diagnostiek kunnen leveren. Op dit moment heeft 30% van de PDW’ers meer dan 20 jaar werkervaring.

Lees meer >

De psychodiagnostisch werkende