Gesprek met adviseur Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz

21/10/2015

De VVP is op 21 oktober in gesprek geweest met een adviseur van het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz, waarbij de VVP het ingediende wijzigingsverzoek voor de beroepentabel verder kon toelichten. De adviseur schrijft op basis van dit gesprek een advies aan de commissie van het netwerk die uiterlijk half december een advies aan de NZa moet formuleren over ons verzoek. We hebben het gesprek als prettig ervaren en mogen binnenkort feedback geven op de tekst die de adviseur opstelt. We houden jullie uiteraard op de hoogte en hopen op een gunstige uitkomst.

En reageer

Wij hopen middels deze website een platform te bieden aan alle betrokkenen waarop men elkaar kan bevragen, informeren, steunen en inspireren. We zijn daarom erg benieuwd naar uw reactie en ervaringen. Wie weet heeft een instelling en/of verzekeraar het ‘ei van Columbus’ om met deze problematiek om te gaan. Laat van u horen!!!!!

Reacties

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

    Laatste berichten