Advies Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz is binnen!

06/01/2016

De VVP heeft vandaag bericht ontvangen over het advies dat het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz heeft uitgebracht aan de NZa omtrent ons wijzigingsverzoek. De NZa zal dit advies meenemen in de ontwikkeling van het financieringsbeleid GGZ voor 2017 en halverwege dit jaar haar definitieve besluiten bekend maken.

Het netwerk geeft aan dat zij adviseren de PDW’er op te nemen in een aanvullende tabel van ondersteunende beroepen, aangezien PDW’ers geen zelfstandige verantwoordelijkheid dragen in een behandel- of diagnostiektraject maar wel van essentieel belang zijn in de kwaliteit en kosteneffectiviteit van de zorg. Het netwerk benadrukt het belang van meer zichtbaarheid van de PDW’er in de financiering en meer bekendheid bij werkgevers over de vergoeding van ondersteunende beroepen. Zij zien het vervangen van PDW’ers door tijdschrijvers als een onjuiste uitvoering van de systematiek.

Ondanks deze positieve geluiden lijkt het erop dat wanneer deze adviezen tot uitvoering gebracht worden in het nieuwe beleid, de PDW’er geen tijd kan gaan schrijven binnen een DBC en dat de huidige financiële prikkel om tijdschrijvers op een PDW-functie te zetten blijft bestaan. Daarom zal de VVP deze zorg delen met de NZa en overleg met deze partij voorstellen over het nieuw te vormen beleid, zodat de huidige ontwikkelingen ook werkelijk kunnen worden tegengegaan.

En reageer

Wij hopen middels deze website een platform te bieden aan alle betrokkenen waarop men elkaar kan bevragen, informeren, steunen en inspireren. We zijn daarom erg benieuwd naar uw reactie en ervaringen. Wie weet heeft een instelling en/of verzekeraar het ‘ei van Columbus’ om met deze problematiek om te gaan. Laat van u horen!!!!!

Reacties

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

    Laatste berichten