Besluitvorming NZa vertraagd

08/05/2017

Tot onze grote spijt heeft de Nederlandse Zorg Autoriteit laten weten dat de besluitvorming op de bezwaren iets is vertraagd. De planning voor de besluitvorming is hierdoor verschoven naar 16 mei a.s. Op 16 mei hebben wij echter te horen gekregen dat de besluitvorming wederom met een week vertraagd is, tot 23 mei.

Het bestuur van de VVP betreurt het dat we nog steeds geen nieuws kunnen brengen over de uitspraak betreffende ons bezwaar ten aanzien van de beroepentabel. Des te meer, omdat GGZ Nederland al wel nieuws naar buiten heeft gebracht.

Zie hiervoor http://www.ggz-connect.nl/bericht/8117/veranderingen-nza-beroepentabel-2018.

Wij hebben als bestuur nog geen officiële bevestiging ontvangen over de informatie die GGZ Nederland op de website heeft geplaatst, en kunnen hierover dan ook nog geen verdere informatie geven.

Wij hopen na 23 mei onze leden zo spoedig mogelijk te kunnen informeren.

Bestuur VVP

En reageer

Wij hopen middels deze website een platform te bieden aan alle betrokkenen waarop men elkaar kan bevragen, informeren, steunen en inspireren. We zijn daarom erg benieuwd naar uw reactie en ervaringen. Wie weet heeft een instelling en/of verzekeraar het ‘ei van Columbus’ om met deze problematiek om te gaan. Laat van u horen!!!!!

Reacties

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

    Laatste berichten