Een rol voor Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz

30/08/2015

De VVP stuurt ter aanvulling op het eerder ingediende wijzigingsverzoek (destijds bij DBC-Onderhoud d.d. januari 2014) een document in naar de NZa. Hierin wordt de huidige stand van zaken rondom de positie van PDW’ers in de GGZ nader toegelicht. De behandeling en afhandeling van de vraag wordt uitgevoerd door de NZa. Voor een deel in de behandeling van de aanvraag heeft de NZa het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz gevraagd om een inhoudelijk advies. Samen met een commissie van verschillende partijen uit de GGz geeft het Netwerk daarvoor een advies. Het is aan de NZa om daar vervolgens een besluit over te nemen.

 

En reageer

Wij hopen middels deze website een platform te bieden aan alle betrokkenen waarop men elkaar kan bevragen, informeren, steunen en inspireren. We zijn daarom erg benieuwd naar uw reactie en ervaringen. Wie weet heeft een instelling en/of verzekeraar het ‘ei van Columbus’ om met deze problematiek om te gaan. Laat van u horen!!!!!

Reacties

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

    Laatste berichten