Groot nieuws

31/03/2017

We hebben eindelijk nieuws te melden ten aanzien van de DBC beroepentabel. Deze week heeft de NZa een circulaire uitgebracht, waarin het volgende te lezen staat:

De huidige beroepentabel kent door het onderscheid tussen tijdschrijvende en ondersteunende beroepen, perverse prikkels (o.a. rondom doelmatigheid). Bovendien draagt dit onderscheid niet bij aan kwaliteitswaarborging. Daarom nemen wij het onderscheid tussen tijdschrijvende en niet-tijdschrijvende beroepen per 2018 weg. Ook andere onvolkomenheden en onduidelijkheden in de beroepentabel worden verholpen. Over de uitwerking hiervan vindt nog afstemming met partijen plaats.

Op de website van de NZa staat vervolgens nog de volgende uitleg:

In de beroepentabel voor de ggz en fz vervalt het onderscheid tussen tijdschrijvende en ondersteunende beroepen. Dit betekent dat  beide beroepen gaan tijdschrijven. Deze maatregel moet het gemakkelijker maken om op zorggebied te innoveren en om taken te delegeren. De tijd van de beroepen die vanaf 2018 voor het eerst tijd mogen schrijven telt nog niet mee in de afleiding naar zorgproducten.

Dit is een geweldige ontwikkeling. De lobby van de VVP, ons bezwaarschrift en ons nieuwe verzoek tot toelating in de beroepentabel lijkt zijn vruchten af te gaan werpen. Hoe dit voor onze beroepsgroep gaat uitwerken, is ons echter nog niet duidelijk. Ook is er nog geen uitspraak in onze bezwaarprocedure. Wij hopen jullie dan ook op korte termijn meer informatie te kunnen geven.

En reageer

Wij hopen middels deze website een platform te bieden aan alle betrokkenen waarop men elkaar kan bevragen, informeren, steunen en inspireren. We zijn daarom erg benieuwd naar uw reactie en ervaringen. Wie weet heeft een instelling en/of verzekeraar het ‘ei van Columbus’ om met deze problematiek om te gaan. Laat van u horen!!!!!

Reacties

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

    Laatste berichten