Nieuwe tariefsbeschikking NZa - PDW'er geen tijdschrijvend beroep

De NZa heeft besloten de PDW’er niet in de beroepentabel op te nemen. De VVP legt zich niet neer bij dit besluit, en gaat bezwaar aantekenen tegen de tariefbeschikking.

Circulaire NZa:

Conform het advies van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ zijn de beroepen ‘hbo-pedagoog’ en ‘ervaringsdeskundige GGZ’ toegevoegd aan de db(b)c beroepentabel. Er zijn veel vragen over hoe de niettijdschrijvende (ondersteunende) beroepen worden bekostigd. Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ vraagt hier ook aandacht voor. In de beroepentabel is daarom een voorbeeld opgenomen. De kern is dat de kosten van de ondersteunende beroepen zijn verdisconteerd in de kostprijs/uur van de tijdschrijvende beroepen.

Wij ontvangen signalen dat sommige ondersteunende beroepen vervangen worden door tijdschrijvende beroepen vanuit bedrijfseconomische overwegingen. Wij benadrukken dat de ondersteunende beroepen wel degelijk bekostigd worden vanuit de dbctarieven. Bij de opbouw van de tarieven is rekening gehouden met een mix van tijdschrijvende en niet-tijdschrijvende beroepen die vanuit zorginhoud gebruikelijk en wenselijk is.

 Daarnaast gaat de redenering niet altijd op dat de inzet van meer tijdschrijvende beroepen beter is voor het financiële resultaat. Niet alleen zijn de ondersteunende beroepen doorgaans goedkoper, ook is het bereiken van een hogere tijdsklasse niet altijd goed mogelijk. Wij roepen aanbieders daarom op deze afweging zo te maken dat de patiënt door de juiste beroepenmix de beste zorg krijgt.

Wij nemen dit aspect mee in de bekostiging voor 2018, maar horen ook graag als hier vragen over zijn.

Nieuwe regelgeving van de NZa (onder d. wordt de dbc-beroepentabel beschreven)

De nieuwe beroepentabel en tabel voor ondersteunende beroepen (vanaf pagina 83).

 

En reageer

Wij hopen middels deze website een platform te bieden aan alle betrokkenen waarop men elkaar kan bevragen, informeren, steunen en inspireren. We zijn daarom erg benieuwd naar uw reactie en ervaringen. Wie weet heeft een instelling en/of verzekeraar het ‘ei van Columbus’ om met deze problematiek om te gaan. Laat van u horen!!!!!

Reacties

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

    Laatste berichten