Onderzoek naar financiële gevolgen van vervangen van PDW’er door basispsycholoog

14/03/2016

BMC Onderzoek heeft in opdracht van de VVP doorgerekend wat de financiële gevolgen zijn van het vervangen van de PDW’er door een basispsycholoog. De conclusies die uit dit rapport naar voren komen zijn:

– Uitvoer van psychologisch onderzoek met inzet van een PDW is net kostendekkend voor de GGZ-instelling.

– Uitvoer van psychologisch onderzoek met inzet van een basispsycholoog kan winstgevend zijn voor de GGZ-instelling.

Wat dit rapport blootlegt is de financiële prikkel die uitgaat van de DBC-systematiek. Inzet van basispsychologen brengt een kostenstijging met zich mee van 18%-26%, maar een vergoeding die in het meest gunstige geval kan verdrievoudigen. Deze vergoeding komt ten laste van de zorgverzekeraars en gemeenten en kan bij met name uitgebreide onderzoeken al gauw oplopen tot bijna € 1000.

Indien dit wordt doorgetrokken tot landelijk niveau gaat het hier om miljoenen euro’s.

En reageer

Wij hopen middels deze website een platform te bieden aan alle betrokkenen waarop men elkaar kan bevragen, informeren, steunen en inspireren. We zijn daarom erg benieuwd naar uw reactie en ervaringen. Wie weet heeft een instelling en/of verzekeraar het ‘ei van Columbus’ om met deze problematiek om te gaan. Laat van u horen!!!!!

Reacties

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

    Laatste berichten