Voorgenomen besluit NZa

07/03/2016

De NZa heeft ons medegedeeld dat zij hebben besloten de PDW’er niet op te nemen in de DBC-beroepentabel. De VVP betreurt dit besluit en probeert met de NZa in overleg te treden hierover. De VVP is van mening dat met dit besluit onvoldoende gehoor is gegeven aan het advies van Netwerk Kwaliteitsontwikkeling, dat pleit voor een financiële borging van de functie. Het betreft een voorgenomen besluit. Op 1 juli a.s. zal de definitieve release van het DBC-pakket voor 2017 plaatsvinden en pas op dat moment kan ook formeel bezwaar gemaakt worden. De VVP beraadt zich momenteel over vervolgstappen. Wij zullen hierop terugkomen in de ALV op 14 april a.s.

En reageer

Wij hopen middels deze website een platform te bieden aan alle betrokkenen waarop men elkaar kan bevragen, informeren, steunen en inspireren. We zijn daarom erg benieuwd naar uw reactie en ervaringen. Wie weet heeft een instelling en/of verzekeraar het ‘ei van Columbus’ om met deze problematiek om te gaan. Laat van u horen!!!!!

Reacties

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

    Laatste berichten